Københavns Ungdoms TV — Tilgængelighed

Info:

Accessibility

Tilgængelighed

Funktionsnedsættelse

Disabilities

Design af disse sider

Siderne er forsøgt designet så flest mulige har tilgang til dem.

Således er der taget hensyn til blinde, svagtseende og fysisk handicappede personer.

Den Danske stat har skrevet under på FN's menneskerettigheder for handicappede. Alle skal have lige adgang til vores samfund. Dette gælder også internettet.

Vigtige links er gjort særlig tydelige og forsynet med mulighed for tastatur aktivering i stedet for en mus. Dette er markeret som et tegn eller tal i parantes, virker i Firefox med Alt+Shift+(_), i IE med Alt+(_), derefter tryk 'Enter'.

Siderne tilpasser sig efter bredden på skærmen, så man slipper for at køre sidelæns med en f.eks. en mus. De fleste browsere har mulighed for at køre op og ned fra tastaturet med pile tasterne eller mellemrumstasten. Vi har således IKKE nogen standard som for eksempel 'ses bedst i 1920x1080', men forsøger at overholde gældende praksis for tilgængelighed som er 640x480 pixels.

Alle tekster er pakket ind som afsnit og er derfor lette at rendere på små skærme og mobil browsere.

Vi undgår helst tabeller og bruger CSS (style sheet) i stedet.

Vi bruger ikke smarte grafiske billed-overskrifter da disse ikke kan læses af en talemaskine eller oversættes til punktskrift. I stedet bruger vi ganske almindelige kedelige bogstaver som ALLE kan læse.

Vi undgår helst tekstformattering som bold og italic da disse ikke kan læses op af en talemaskine. I stedet bruges overskrifter på forskellige niveauer og eventuelt html koden <strong>.

Sider med embedded video er indrettet med tekst som kan læses selv om browseren ikke understøtter filmformatet. Selve videofilen kan startes direkte på et link som kan aktiveres fra tastaturet (brug tabulatoren). Filmen stoppes igen fra tastaturet ved at aktivere tilbage-knapperne alt+venstre pil. Således har vore blinde medborgere mulighed for i det mindste at høre lyden fra vores filmklip på nettet.

Hvis du vil vide mere er der nogle links her: accessibility

Eksempel på testrapport med Firefox Accessibility Extension fra Illinois Center for Information Technology and Web Accessibility: List of Accessibility Issues Summary

Udsendelser

Vi sender på Kanal Hovedstaden

Sendetider

Frederiksberg Lokal TV

Fra 6.marts 2014

Toppen

Københavns Ungdoms TV | Allegade 12, 2000 Frederiksberg | kbh.ungdoms.tv@gmail.com | telefon 33260900

accesskeys (0)   w3 tjek   Check with FAE

Oprettet 2011-01-02T20:30:00+1 opdat 2012-07-09T03:51:00+02:00