Københavns Ungdoms TV — Om Siden

Om Siden

Siden indeholder accesskeys så du kan navigere uden brug af mus. Disse links er markeret i en parentes (acc_) sammen med linket. I Firefox bruges Alt+Shift. I Arora bruges Ctrl som får accesskey tallet op på skærmen sammen med linket, herefter trykkes på det pågælgende tal.

Siderne er bygget så de overholder gældende praksis for både det tekniske og tilgængelighed for personer med funtionsnedsættelse. Der kan dog være problemer med sider med embedded video.

Generelt køres i html 4.01, bortset fra sider til mobiltelefon, disse kører xhtml /xml for mobil (se w3.org mobil) og er foreløbig at betragte som forsøg. For at øge tilgængeligheden er al pynt og formattering anbragt i css koden.

Da mange mobile enheder med små skærme kan vise almindelige hjemmesider i html, er siderne sat op således at de tilpasser sig bredden af din skærm. Har du en stor og bred skærm ser vores side måske ikke så smart ud når du kører fuld skærm.

Browsere

Der findes omkring 1000 forskellige browsere til hjemmesider. Vi har ikke dem alle, men bruger hvad vi nu har, se listen herunder.

Browserliste:

Validatorer - On Line

Litteratur på nettet:

Toppen


Københavns Ungdoms TV | Allegade 12, 2000 Frederiksberg | kbh.ungdoms.tv@gmail.com | telefon 33260900

Oprettet 2010-10-04T19:20:00Z Opdat 2013-05-31 04:47:08+02:00